Бланка за капаро (или Разписка за получена сума)

Дадено капаро най-често не подлежи на връщане
Дадено капаро най-често не подлежи на връщане

В ежедневието често се случва предаване и получаване на парични суми в брой както в частния живот, така и в корпоративния свят. Естествено, предпазването от злоупотреби изисква начин да може да бъде доказано плащането и предаването на паричната сума (често под формата на капаро или задатък, но и плащане на дълг/заем). За целта законът предвижда няколко начина:

  • издаване на разписка от получателя на сумата, в която последният декларира, че е получил дадена сума пари, от конкретно посочено лице, на определена дата и място, и с конкретно основание;
  • предаване на документа за дълга (в случаите, когато става въпрос за еднократно изпълнение на парично задължение, изпълнилият длъжник може да иска документа, на който се основава задължението му);
  • отбелязване на плащането върху документа за дълга

Задължително (за нашата собствена сигурност) е да имаме писмен документ за извършеното плащане. По-долу представяме примерен вариант на разписка за получена сума (Бланка за капаро).

=====================================================================================

РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧЕНА СУМА

Днес, …………………………….. година в град ……………………………………

долуподписаният ………………………………………………………………. ЕГН…………………………………………………………..,

Адрес: гр./с. ………………………………………………………………………………………………….

в качеството си на ………………………………………………………………………………………..

получих от

Име: ………………………………………………………………, ЕГН…………………………………….

Адрес: гр./с. ………………………………………………………………………………………………….

СУМАТА ОТ:

……………………………………………………………………………………………………………………….,

/цифром и словом/

в изпълнение на __________________________________________________

 

Получил сумата                                      Броил сумата

…………………………………..                                                      …………………………………..

(подпис)                                                                                          (подпис)

 

=====================================================================================

5 Коментари

  1. Супер, примерната бележка за капаро е полезен документ. Можеше да я направите и готова за сваляне, но и така става.

  2. НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА БЪДЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА АКО ДЪРЖИ КУПОВАЧА

    • Препоръчва се- не е задължително, ако сумата е над или 5000,00лв. при положение, че купувача го изисква, но разходите по заверката е за негова сметка, тъй като интереса е негов.

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*