задатък

В ежедневието често се случва предаване и получаване на парични суми в брой както в частния живот, така и в корпоративния свят. Естествено, предпазването от злоупотреби изисква начин да може да бъде доказано плащането и …